09103021500

فانکشن ژنراتور

ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

فانکشن ژنراتور

فانکشن ژنراتور چیست ؟

 Arbitrary waveform generators


یک فانکشن ژنراتور تجهیزی از ابزار تست الکترونیکی است که برای تولید و تحویل شکل موج های استاندارد، معمولاً امواج سینوسی و مربعی، و اشکال دلخواه به دستگاه تحت آزمایش استفاده می شود. می توان از آن برای آزمایش یک طرح یا تأیید اینکه یک قطعه از تجهیزات الکترونیکی مطابق با هدف کار می کند استفاده کرد.
سیگنال ژنراتورها  در توسعه، آزمایش و تعمیر تجهیزات الکترونیکی استفاده می شوند. به عنوان مثال، آنها ممکن است به عنوان منبع سیگنال برای آزمایش تقویت کننده ها یا معرفی یک سیگنال خطا به یک حلقه کنترل استفاده شوند.

دسته‌بندی