09103021500

زبری سنج سطح

زبری‌سنج سطح (Surface Roughness Tester) یک دستگاه اندازه‌گیری است که برای اندازه‌گیری زبری سطح مواد مختلف استفاده می‌شود. زبری سطح، شاخصی از وضعیت سطح یک ماده است و نشان‌دهنده ناهمواری‌ها و عدم صافی‌های موجود بر روی سطح ماده می‌باشد. اندازه‌گیری زبری سطح بسیار مهم است زیرا از طریق آن می‌توان اطلاعاتی در مورد کیفیت، پردازش، و کارایی محصولات به‌دست آورد.

اساس کارکرد زبری‌سنج سطح عمدتا بر اساس اصول تبدیل مختلف اندازه‌های مکانیکی به سیگنال‌های الکترونیکی است. این دستگاه با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری مختلفی مانند سوزن‌ها، برش‌ها یا نمونه‌برداری، اطلاعات زیرسطحی را از سطح مورد نظر بدست می‌آورد. سپس این اطلاعات به صورت اعداد و نمودارها نمایش داده می‌شوند تا ارزیابی دقیقی از زبری سطح انجام شود.


کاربرد زبری‌سنج سطح:

  • کنترل کیفیت: در صنایع تولیدی، زبری‌سنج سطح به عنوان یک ابزار کنترل کیفیت مورد استفاده قرار می‌گیرد تا صحت و دقت سطح محصولات اطمینان حاصل شود.
  • طراحی و تولید: در فرآیند طراحی و تولید محصولات، اندازه‌گیری زبری سطح به مهندسان کمک می‌کند تا از کیفیت و کارایی مطلوب محصول اطمینان حاصل کنند.
  • تحقیق و توسعه: در تحقیقات مرتبط با مواد و فرآیندهای ساخت، زبری‌سنج سطح برای مطالعه و تحلیل زبری‌ها و تغییرات سطحی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

واحد اندازه‌گیری زبری سطح معمولاً به میکرومتر (μm) یا میلی‌متر (mm) است. این واحدها نشان‌دهنده ارتفاع تغییرات ناهمواری‌ها از نقطه‌ی مرجع سطح می‌باشند. برخی از دستگاه‌های زبری‌سنج سطح همچنین می‌توانند نمونه‌ها را با واحدهای دیگری مانند اینچ (inch) نیز اندازه‌گیری کنند، ولی میکرومتر و میلی‌متر واحدهای رایج‌تری در این زمینه هستند.

دسته‌بندی