09103021500

موردی برای نمایش وجود ندارد.

ترکمتر / گشتاورسنج

ترتیب نمایش:

ترکمتر / گشتاورسنج

  1. گشتاورسنج (Torque Sensor): گشتاورسنج یک دستگاه اندازه‌گیری است که برای اندازه‌گیری گشتاور در دستگاه‌ها، ماشین‌آلات، قطعات و سیستم‌های مختلف استفاده می‌شود. این دستگاه معمولاً به شکل یک سنسور حساس به گشتاور طراحی شده است که می‌تواند نیروی گشتاوری را تشخیص دهد و به مقدار آن را اندازه‌گیری کند. گشتاورسنج‌ها به‌عنوان ابزارهای کنترل کیفیت، کالیبراسیون دستگاه‌ها، تحلیل و بهینه‌سازی ماشین‌آلات و اندازه‌گیری دقیق گشتاور در محیط‌های صنعتی و تحقیقاتی استفاده می‌شوند.
  2. ترک متر (Torque Meter): ترک متر نیز به‌عنوان گشتاور متر شناخته می‌شود و یک دستگاه اندازه‌گیری است که برای اندازه‌گیری گشتاور یا نیروی گشتاوری در قطعات و مواد مختلف استفاده می‌شود. ترک متر‌ها معمولاً دارای محور چرخشی هستند و می‌توانند میزان گشتاور واقعی در محدوده‌های مختلف را اندازه‌گیری کنند. این دستگاه‌ها به‌عنوان ابزارهای کنترل کیفیت، تحقیقات، تست مواد و اندازه‌گیری دقیق گشتاور در محیط‌های صنعتی و آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
  3. کالیبراتور ترک متر (Torque Meter Calibrator): کالیبراتور ترک متر یک دستگاه خاص است که برای اعتبارسنجی و کالیبراسیون دستگاه‌های اندازه‌گیری گشتاور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه به‌عنوان یک استاندارد ارجاعی برای اندازه‌گیری دقیق گشتاور به‌کار می‌رود. با استفاده از کالیبراتور ترک متر، می‌توان نیروهای گشتاوری که توسط گشتاورسنج‌ها یا ترک مترها اندازه‌گیری می‌شوند را اعتبارسنجی و تنظیم کرد تا اطمینان حاصل شود که دستگاه‌های اندازه‌گیری به‌درستی کار می‌کنند و نتایج دقیقی ارائه می‌دهند.

دسته‌بندی