09103021500

میکرواهم متر / فرکانس متر

ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

میکرواهم متر / فرکانس متر

میلی اهم متر و میکرواهم متر چیست؟


یک میکرواهم متر که به عنوان اهم متر با مقاومت کم دیجیتال (DLRO) نیز شناخته می‌شود، مقادیر مقاومت پایین را در میکرو اهم در جریان‌های مشخص اندازه‌گیری می‌کند. اهم متر‌های دقیقی که از سیستم پروب چهار سیمه کلوین استفاده می‌کنند می‌توانند مقاومت تماسی را از بین ببرند و خطا‌های ناشی از مقاومت سرب را کاهش دهند. میکرو اهم متر اطلاعات را بر حسب اهم جمع‌آوری می‌کند که اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی است. با میکرو اهم‌متر، مهندسان می‌توانند مقاومت تماس دستگاه‌هایی مانند اتصالات راه‌آهن/خط لوله، اتصالات قاب هواپیما، قطع‌کننده‌های مدار و کلید‌های سوئیچ را مستندسازی، تجزیه و تحلیل و ثبت کنند.

روش اندازه‌گیری میلی‌اهم‌متر چگونه است؟
مقدار مقاومت تحت آزمایش (Rx) را با اندازه‌گیری ولتاژ در آن و ولتاژ روی مقاومت مرجع شناخته شده (Rr) که توسط جریان آزمایشی هدایت می‌شود، محاسبه می‌کند. مقاومت اندازه‌گیری شده به سادگی: Rx = Vx/Vr × Rr است.


فرکانس متر چیست؟


فرکانس‌سنج، دستگاهی برای اندازه‌گیری تکرار‌های یک شکل موج الکترومغناطیسی کامل در واحد زمان (معمولاً یک ثانیه) گفته می‌شود. فرکانس متر رومیزی و فرکانس متر دستی پرتابل نیز وجود دارند.

دسته‌بندی