09103021500

دستگاه چند کاره شیمیائی

ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

دستگاه چند کاره شیمیائی

دستگاه چند کاره مولتی فانکشن (pH/EC/TDS/Salt/DO/O2/C/ORP) یک دستگاه اندازه‌گیری پیشرفته است که قابلیت اندازه‌گیری و نمایش پارامترهای مختلفی را داراست. این دستگاه ترکیبی از انواع مختلف سنسورها و الکترودها برای اندازه‌گیری مقادیر مختلفی مانند pH، EC (هدایت الکتریکی)، TDS (مواد محلول جامد)، شوری، اکسیژن حل شده (DO)، اکسیژن محلول (O2)، دما (C) و پتانسیل اکسیداسیون-احیای (ORP) را در یک دستگاه ترکیب می‌کند.

با توجه به دستگاه چند کاره مولتی فانکشن، کاربر می‌تواند با استفاده از یک دستگاه تنها، اندازه‌گیری‌های متنوعی را انجام دهد که این امر به معنای کاهش هزینه‌ها و حجم تجهیزات مورد نیاز برای اندازه‌گیری‌های مختلف است.

استفاده از دستگاه چند کاره مولتی فانکشن pH/EC/TDS/Salt/DO/O2/C/ORP متر در کاربردهای مختلف بسیار مفید است، از جمله:

  1. کنترل کیفیت آب: در صنایع آب و فاضلاب، دستگاه چند کاره مولتی فانکشن برای کنترل کیفیت آب و نظارت بر مقادیر مختلفی از جمله pH، EC، TDS، شوری و DO مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  2. کشاورزی و آبیاری: در کشاورزی و آبیاری، اندازه‌گیری pH، EC و TDS میزان مواد مغذی در آب و خاک را مشخص می‌کند و به کشاورزان کمک می‌کند تا بهینه‌سازی نیازهای آبیاری و مصرف کودها را انجام دهند.
  3. آبزی‌پروری: در صنعت آبزی‌پروری برای کنترل کیفیت آب و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و تناسب آبزیان، اندازه‌گیری pH، EC، DO و ORP بسیار مهم است.
  4. تصفیه آب: در فرآیندهای تصفیه آب و آب‌شیرین‌سازی، دستگاه چند کاره مولتی فانکشن برای کنترل کیفیت آب و اندازه‌گیری پارامترهای مختلف به کار می‌رود.
  5. صنایع شیمیایی و فرآوری: در صنایع شیمیایی برای کنترل فرآیندهای شیمیایی و اندازه‌گیری pH، EC و TDS مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  6. آزمایشگاه‌های تحقیقاتی: در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی که نیاز به اندازه‌گیری مختلف پارامترها از جمله pH، EC، DO، TDS و ORP دارند، این دستگاه بسیار مفید است.

به طور کلی، دستگاه چند کاره مولتی فانکشن pH/EC/TDS/Salt/DO/O2/C/ORP متر به عنوان یک ابزار پیشرفته و قدرتمند در بسیاری از صنایع و کاربردهای مختلف اندازه‌گیری و نظارت بر کیفیت آب و محلول‌ها استفاده می‌شود.

دسته‌بندی