09103021500

دماسنج ترموکوبل

ترتیب نمایش:

دماسنج ترموکوبل

ترمومتر تماسی/ ترموکوبل چیست ؟

ترموکوپل وسیله ای برای اندازه گیری دما است. این شامل دو سیم فلزی غیر مشابه است که به یکدیگر متصل شده اند تا یک اتصال را تشکیل دهند. هنگامی که اتصال گرم یا سرد می شود، ولتاژ کمی در مدار الکتریکی ترموکوپل تولید می شود که می تواند اندازه گیری شود و این مربوط به دما است.

دسته‌بندی