09103021500

موردی برای نمایش وجود ندارد.

نیروسنج فشاری کششی

ترتیب نمایش:

نیروسنج فشاری کششی

نیروسنج (Force Gauge) یک دستگاه اندازه‌گیری است که برای اندازه‌گیری نیروها در سیستم‌ها و قطعات مختلف استفاده می‌شود. این دستگاه معمولاً به‌صورت دستی یا قابل‌حمل است و به‌وسیله یک حسگر نیروی مکانیکی کار می‌کند که تحت تاثیر نیروی فشاری یا کششی، متحرک می‌شود و نیروی مورد نظر را اندازه‌گیری می‌کند.

دستگاه‌های نیروسنج برای مختلف محیط‌ها و کاربردها طراحی می‌شوند. برخی از نیروسنج‌ها به‌صورت دیجیتالی هستند و نتایج اندازه‌گیری را بر روی نمایشگر دیجیتال نمایش می‌دهند. همچنین، برخی دستگاه‌ها قابلیت ثبت نتایج اندازه‌گیری و اتصال به کامپیوتر برای تحلیل داده‌ها و گزارش‌گیری دارند.

نیروسنج‌ها به دو دسته اصلی فشاری و کششی تقسیم می‌شوند:

  1. نیروسنج فشاری (Compressive Force Gauge): این نوع نیروسنج برای اندازه‌گیری نیروها و فشارهایی که به‌صورت فشاری به یک جسم یا قطعه وارد می‌شوند استفاده می‌شود. مثال‌هایی از کاربردهای نیروسنج فشاری شامل تست‌های فشاری مواد، آزمایش‌های تراکم و فشرده‌سازی قطعات، اندازه‌گیری فشار بین دو سطح مختلف و موارد مرتبط با تحمل فشار مواد و سازه‌ها هستند.
  2. نیروسنج کششی (Tensile Force Gauge): دستگاه‌های نیروسنج کششی برای اندازه‌گیری نیروها و کشش‌هایی که به یک جسم یا قطعه وارد می‌شود استفاده می‌شود. این نیروها باعث کشش قطعه‌ها می‌شوند و نیروسنج کششی می‌تواند اندازه‌گیری کند که چقدر نیروی کششی به سمت خارج به کار می‌رود. نیروسنج کششی در آزمایش‌های کششی مواد، بررسی و آزمایش قطعات و سازه‌هایی که تحت نیروی کشش قرار دارند، و کاربردهای دیگر در مهندسی و تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین، نیروسنج‌ها در برخی موارد می‌توانند به‌عنوان یک ابزار کالیبراسیون استفاده شوند تا دقت و صحت اندازه‌گیری سایر دستگاه‌های اندازه‌گیری نیرو را اعتبارسنجی کنند.

دسته‌بندی