09103021500

نورسنج / سولارمتر / یووی لایت متر

ترتیب نمایش:

نورسنج / سولارمتر / یووی لایت متر

  1. یو وی لایت متر UVA/B/C: یو وی لایت متر یک دستگاه است که برای اندازه‌گیری نور فرابنفش (UVA)، نور فرابنفش B (UVB) و نور فرابنفش C (UVC) استفاده می‌شود. این دستگاه برای اندازه‌گیری مقادیر مختلف نور فرابنفش، که از محدوده طول موج‌های مختلفی تشکیل شده‌اند، استفاده می‌شود. نور فرابنفش به دلیل تأثیرات خطرناک و زیان‌آوری که می‌تواند بر انسان و محیط زیست داشته باشد، مورد توجه قرار گرفته است و یو وی لایت متر به منظور اندازه‌گیری آن بسیار مفید است.
  2. لوکس متر Lux Meter: لوکس متر یا دستگاه اندازه‌گیری نور، برای اندازه‌گیری شدت نور در یک محیط به کار می‌رود. این دستگاه اغلب برای اندازه‌گیری مقدار نور محیط‌های داخلی و خارجی مانند اتاق‌ها، سالن‌ها، کارخانه‌ها، خیابان‌ها و محیط‌های عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندازه‌گیری لوکس (lx) نشان‌دهنده مقدار روشنایی یک محیط است و از جمله پارامترهای مهم در طراحی نورپردازی است.
  3. سولارمتر Solar Meter: سولارمتر یا دستگاه اندازه‌گیری اشعاع نور خورشیدی به کار می‌رود. این دستگاه اغلب برای اندازه‌گیری میزان اشعاع نور خورشیدی در محیط‌های مختلف، از جمله در مزارع، باغ‌ها، نیروگاه‌های خورشیدی و محیط‌های مرتبط با طراحی سیستم‌های تغذیه برق از انرژی خورشید استفاده می‌شود.
  4. لومینانس متر Flux Meter: لومینانس متر یا دستگاه اندازه‌گیری درخشندگی یا روشنایی سطوح مختلف استفاده می‌شود. این دستگاه میزان روشنایی یا نوری که توسط یک سطح به محیط اطراف انعکاس می‌شود را اندازه‌گیری می‌کند. لومینانس متر برای اندازه‌گیری درخشندگی سطوح مختلف مانند صفحات نمایشگرها، نورپردازی‌ها، خودروها و محیط‌های داخلی و خارجی استفاده می‌شود.
  5. فتوسنتز متر PAR Meter: فتوسنتز متر یک دستگاه اندازه‌گیری است که برای اندازه‌گیری نور و شدت نور لازم جهت رشد گیاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه در مطالعات و آزمایش‌های مرتبط با فتوسنتز گیاهان و سایر موجودات زنده، از جمله در آزمایشگاه‌های زراعی و زیست‌شناسی کاربرد دارد.
  6. کلوین متر Chroma Meter: کلوین متر یا دستگاه اندازه‌گیری دما به کمک مقیاس کلوین (Kelvin) است. کلوین متر برای اندازه‌گیری دما در محیط‌های مختلف از جمله محیط‌های صنعتی، آزمایشگاهی و فضاهای باز و داخلی استفاده می‌شود.
  7. درخشندگی سنج Luminance Meter: درخشندگی سنج یا دستگاه اندازه‌گیری براقیت سطوح مختلف استفاده می‌شود. این دستگاه اغلب در بررسی و اندازه‌گیری ویژگی‌های بصری سطوح مانند درخشندگی، بازتاب نور و خواص نوری مواد و محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این دستگاه در طراحی جواهرات، صنایع چرم، خودروها و محصولات مصرفی مختلف استفاده می‌شود.

دسته‌بندی