09103021500

ضخامت سنج التراسونیک

ترتیب نمایش:

ضخامت سنج التراسونیک

دستگاه ضخامت‌سنج التراسونیک یک ابزار اندازه‌گیری غیرمخرب است که برای اندازه‌گیری ضخامت مواد مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه از اصول فیزیکی التراسونیک برای اندازه‌گیری ضخامت استفاده می‌کند. التراسونیک به موج‌های صوتی با فرکانس بالا اشاره دارد که انسان قادر به شنیدن آنها نیست. این موج‌ها از طریق مواد عبور می‌کنند و با برخورد به مرزهای داخلی مواد، انعکاس می‌شوند یا به صورت نسبت به خود عبور می‌کنند.

عملکرد دستگاه ضخامت‌سنج التراسونیک به این صورت است که پس از ایجاد موج‌های التراسونیک در یک نقطه از سطح ماده، زمانی که انعکاس موج از نقطه دیگر به دستگاه بازمی‌گردد، توانایی اندازه‌گیری زمان مسیر طی شده توسط این موج‌ها را دارد. با توجه به سرعت صوت در ماده و زمانی که موج التراسونیک برای بازگشت به دستگاه نیاز دارد، می‌توان ضخامت ماده را محاسبه کرد.

استفاده‌های اصلی دستگاه ضخامت‌سنج التراسونیک در صنایع مختلف و نقاط مختلفی از جمله صنعت ساختمان، صنایع نفت و گاز، صنایع خودروسازی، تعمیر و نگهداری، مهندسی مواد و ... است. این دستگاه به علت عدم نیاز به تخریب ماده و روش غیرمخرب خود، در بسیاری از موارد بسیار مفید و کاربردی است.

دسته‌بندی