09103021500

گازسنج / نشت یاب

ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

گازسنج / نشت یاب

  1. گازسنج محیطی: گازسنج محیطی یک دستگاه اندازه‌گیری است که برای اندازه‌گیری غلظت گازهای مختلف در محیط‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه معمولاً مجهز به حسگرها و سنسورهای مختلف است که قادر به شناسایی و اندازه‌گیری گازهای مختلف مانند اکسیژن، کربن دی‌اکسید، نیتروژن اکسید، سولفور دی‌اکسید و غیره هستند. کاربردهای این دستگاه‌ها شامل کنترل کیفیت هوا در صنایع، اندازه‌گیری گازهای سمی و خطرناک در محیط‌های کاری، محیط‌زیست و صنعتی می‌شود.
  2. آنالایزر گاز حاصل از احتراق: آنالایزر گاز حاصل از احتراق یک دستگاه اندازه‌گیری پیشرفته است که برای اندازه‌گیری غلظت گازها با استفاده از تکنولوژی احتراق استفاده می‌شود. این دستگاه معمولاً شامل منابع حرارتی است که نمونه گاز را احتراق می‌دهد و سپس غلظت گازهای مختلف را با تجزیه و تحلیل محصولات احتراق اندازه‌گیری می‌کند. کاربردهای آنالایزر گاز حاصل از احتراق شامل اندازه‌گیری غلظت گازهای حاصل از احتراق سوخت‌ها، آلودگی هوا و گازهای خروجی از تولیدات صنعتی می‌شود.
  3. نشت یاب گاز شهری: نشت یاب گاز شهری یک دستگاه است که برای شناسایی و ردیابی نشت‌های گاز در شبکه‌های توزیع گاز شهری استفاده می‌شود. این دستگاه معمولاً دارای حسگرها و سنسورهای حساسیت بالا است که می‌توانند حتی نشت‌های کوچک گاز را شناسایی کنند. کاربردهای نشت یاب گاز شهری شامل ردیابی نشت‌های گاز در خطوط لوله‌ها و تجهیزات گازی می‌شود.
  4. نشت یاب گاز کولر و یخچال: نشت یاب گاز کولر و یخچال یک دستگاه است که برای شناسایی نشت‌های گاز مواد سردکننده مانند فرئون در کولرها و یخچال‌ها استفاده می‌شود. این دستگاه با استفاده از حسگرهای حساس می‌تواند نشت‌های گاز مواد سردکننده را در این دستگاه‌ها ردیابی کند و محل نشت را مشخص کند.
  5. گازسنج 4 سنسوره محیطی: گازسنج 4 سنسوره محیطی یک دستگاه اندازه‌گیری است که دارای 4 حسگر یا سنسور مختلف است که قادر به شناسایی و اندازه‌گیری غلظت گازهای مختلف در محیط‌های مختلف می‌باشند. این دستگاه‌ها به صورت همزمان اطلاعات غلظت گازها را اندازه‌گیری می‌کنند و برای کاربردهای گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله کنترل کیفیت هوا، ایمنی صنعتی، اطفاء حریق و محیط‌زیست.

دسته‌بندی